طراحی دکوراسیون داخلی

سفر به طراحی داخلی زمان کرانچ

19/5/28

در طی یک جلسه اخیر در انجمن نساجی قرارداد در کنفرانس سالیانه که بر صنعت داخلی تاثیر می‌گذارد، شرکت کنندگان دست‌اول از طراحان مورد احترام در پشت صحنه شنیده‌اند، تا به نمایندگان توزیع‌کننده و سازنده مطلع شوند. هیات شامل سرجوخه Amato از Vocon، ایرینا سای از HOK، و لورن شاو از WeWork بود. در حالی که موضوعات نظرات در مورد نوآوری محصول و فرآیند را پوشش می‌دادند، شاید هیچ چیزی بیشتر از زمانی که گفتگو به روش‌هایی تبدیل شد که فروشندگان و سازندگان می‌توانستند بهترین طراحان را پشتیبانی کنند.